Info

Karta: Hitta till skjutbanan

Postgiro : 67 50 71-5  

 Medlemsavgift EJ Aktiv 450:- ,eller enbart Svartkrut

Medlemsavgift Aktiv 750:-

E-post: info@hallstavikspsk.se

 

 Skjutprogrammet 2021 är inställt tills vidare pga COVID-19

det har inte hänt någon med rekommendationerna  från myndigheterna 

skjutning med egna vapen får göras på banan