Info

Karta: Hitta till skjutbanan

Postgiro : 67 50 71-5  

 Medlemsavgift EJ Aktiv 350:-

Medlemsavgift Aktiv 650:-

E-post: info@hallstavikspsk.se

 

Årsmötet är uppskjutet till i Höst

 

Vårens Skjutprogramm är inställt pga COVID-19