Info

Karta: Hitta till skjutbanan

Postgiro : 67 50 71-5  

 Medlemsavgift EJ Aktiv 450:-

Medlemsavgift Aktiv 750:-

E-post: info@hallstavikspsk.se

 

Höstens Skjutprogramm är inställt pga COVID-19

det har inte hänt någon med rekommendationerna  från myndigheterna 

skjutning med egna vapen får göras på banan